Członkowie wspierający ISOC Polska

NASKWebAndArt

Publikacje

Autorzy zainteresowani opublikowaniem artykułu na stronach Internet Society Poland powinni skontaktować się z nami za pomocą formularza. W zależności od tematyki - artykuł ukaże się w odpowiedniej sekcji działu Publikacje.
IETF Journal
Łatwo zrozumiały przegląd tego wszytkiego, co dzieje się w świecie standaryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań Internet Engineering Task Force (IETF). IETF Journal dostępny jest w wersji angielskojęzycznej.
The Internet Report
Katalog dokumentów przygotowanych w ramach the Internet Engineering Task Force (IETF), zawierający m.in. dokumentacje RFC (ang. Request For Comment - dosłownie: prośba o komentarz). Zbiór dokumentuje aktualne standardy dotyczące protokołów komunikacyjnych, technologii i procedur związanych z internetem.

Twórzmy dostępne strony

Dostępność (Web Accessibility) w projektowaniu stron internetowych oznacza tworzenie takich dokumentów, które są czytelne i funkcjonalne dla wszystkich użytkowników niezależnie od ich fizycznych ograniczeń, sytuacji w jakiej się znajdują, a także używanego oprogramowania oraz sprzętu. Podobnie jak w przypadku usuwania architektonicznych barier dostępu jest to działanie na rzecz sytuacji, w której nie ma żadnych "użytkowników drugiej kategorii". Dostępność jest miarą łatwości w uzyskaniu dostępu, odczytaniu i zrozumieniu zawartości stron WWW. Czytaj więcej na stronach poświęconych dostępności.